אוהדי מכבי כדורגל מול מכבי כדורסל -הבדלים ברמת האלימות - ינשוף

אוהדי מכבי כדורגל מול מכבי כדורסל -הבדלים ברמת האלימות

אוהדי מכבי כדורגל מול מכבי כדורסל -הבדלים ברמת האלימות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בספרות
מק"ט: 2415 ספרות

תקציר העבודה:

עבודה זו תחקור את ההתנהגות האלימה של האוהדים ותערוך השוואה במקרה הבוחן שאנתח בין אוהדי מכבי תל אביב בכדורסל ואוהדי מכבי תל אביב בכדורגל. שאלת המחקר תהיה – האם אוהדי קבוצת הכדורגל של מכבי אלימים יותר מאשר אוהדי הכדורסל ומהי הסיבה לכך. במסגרת המחקר אנתח את יחסם לבעלים, שחקנים, קבוצות יריבות ומוקדי חיכוך אחרים. לטעמי מחקר מעין זה נושא חשיבות כיוון שבשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה ההולכת וגוברת במגרשי הספורט ומחוצה להם בקרב קהל האוהדים - האלימות במגרשי הספורט. אלימות זו מתרחשת גם בין שחקני הקבוצות על המגרש, אך בעיקר בקרב קהל האוהדים. מבוא פרק 1. מהי אלימות אוהדים בספורט 1.1. אלימות בספורט – תיאוריה 1.2 אפיונים של אוהדי קבוצות ותופעת האהדה 1.3 האלימות במגרשים בישראל 1.4. התקשורת מבליטה את האלימות בספורט פרק 2. מכבי תל אביב בכדורגל פרק 3. אוהדי מכבי תל אביב כדורסל פרק 4: ניתוח סיקור מקרי אלימות בספורט 4.1. אלימות בענף הכדורגל 4.2. אלימות בכדורסל סיכום ודיון רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!
שלחו לי הודעה
יש לך שאלה
היי, דניאל מינשוף עבודות אקדמאיות
איך אוכל לעזור לך?
Powered by