אירועי תרבות בישראל והקשר בין מקומיים לתיירים - האם הם מושכים אותם להישאר - ינשוף

אירועי תרבות בישראל והקשר בין מקומיים לתיירים – האם הם מושכים אותם להישאר

אירועי תרבות בישראל והקשר בין מקומיים לתיירים – האם הם מושכים אותם להישאר

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בתיירות
מק"ט: 2411 תיירות

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את הסוגיה – האם אירועי תרבות מושכים מבקרי יום, תיירים, להישאר ולבלות בישראל, והאם הם משפיעים על הקשר בין מקומיים לתיירים, כך שהם מעודדים את הישארותם בעיר וכך גם הם תורמים לשגשוגה הכלכלי של העיר והתיירות בישראל בכלל. ניתן להניח כי מבקרי יום המגיעים לאירועי תרבות לתיירים ישהו בעיר לאורך תקופה ארוכה יותר ויאפשרו הכנסה כלכלית גבוהה יותר לתושבי העיר והעסקים בתוכה, וכן ייצרו תנופה כלכלית וחברתית לעיר. לשם כך תבחן בעבודה באמצעות חומר תיאורטי וספרותי שלוש השערות עיקריות. מבוא 1. תרבות ורב תרבותיות כגורם משיכה 1.1. מהי תרבות 1.2. רב תרבותיות ומשיכה תיירותית 2. אירועי תרבות בישראל, סוגים ומאפיינים 2.1. תיירות בישראל – רקע ונתונים 2.2. אירועי תרבות ואטרקציות תרבותיות 3. אירועי תרבות - קשר בין מקומיים לתיירים ואמצעי משיכה 4. אירועי תרבות והפיכת מבקרים לתיירים 4.1. אירועי תרבות והשפעתם על תיירים 4.2. גורמים המשפיעים על הצלחת אירועי תרבות דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!