אלימות בכדורגל - סיבות והבטים תקשורתיים - ינשוף

אלימות בכדורגל – סיבות והבטים תקשורתיים

אלימות בכדורגל – סיבות והבטים תקשורתיים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בספורט
מק"ט: 2417 ספורט

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן מהם הגורמים היוצרים את האלימות בקרב אוהדים במגרשי כדורגל ותנתח את הסיקור התקשורתי והשפעתו על אלימות זו. יש לזכור כי הקבוצות נפגעות מאלימות אוהדיהן. לרוב קבוצות ספורט נענשות על התנהגות אלימה של אוהדיהן בצורה קולקטיבית, באמצעות עונשי רדיוס (מחוץ למגרשן הביתי), משחקים ללא קהל, הפחתת נקודות, קנסות כבדים ועוד אמצעי ענישה. משחק רדיוס הוא עונש קולקטיבי, המשפיע על כלל האוהדים והצוות המקצועי, עונש כזה, לרוב פוגע במורל האוהדים, פוגע ביכולת השחקנים על המגרש ולפעמיים כאשר מתלווה לעונש הרדיוס קנס, הדבר פוגע גם בתקציב הקבוצה. מבוא פרק א': אלימות בכדורגל 1.1. תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות של אלימות 1.2. הגורמים ליצירת אלימות בקרב אוהדים בספורט 1.3 הקומץ - מיעוט קולני ואלים - אפיון והשפעה פרק ב': הבטים תקשורתיים של אלימות בכדורגל 2.1 השפעתה של הבניית המציאות במדיה 2.2 התקשורת והשפעתה על האלימות בכודרגל דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!