אקספרסיוניזם מופשט - ינשוף

אקספרסיוניזם מופשט

אקספרסיוניזם מופשט

תאור העבודה:

עבודה אקדמית באמנות
מק"ט: 2439 אמנות

תקציר העבודה:

האמנות בעידן המודרני מאופיינת ביחסים השלובים שהיא מקיימת לכל אורך התפתחותה של החברה המודרנית במאה ה-18. דיון על הפוטנציאל הממשי של האמנות להשפיע על האדם, הוא אומנם דיון עתיק, שכן האמנות שימשה גם בהיסטוריה המוקדמת לעידן המודרניות, מקור השראה והשתאות לאדם. אך מאחר וחקר החברה הופך להיות דיסציפלינה עצמאית רק עם הפרדתו ממדעי המדינה המסורתיים, יפתח הצוהר לפרשנויות אלטרנטיביות למושג חברה ולמבנה שבה, וניתן יהיה להתחיל לדבר על מהותם של קשרי הגומלין בן האמנות החברה והפוליטיקה רק בראשית המאה ה-20 . המאה ה-20 , תקופה רצופה בשינויים מהותיים באופניי קיומו של האדם, תקופה בה החברה האנושית עוברת תלתלה. עם חדירתה של הלאומיות לבסיס התודעה הקיבוצי, ובצרוף שתי מלחמות עולם ומלחמת אזרחים אחת עקובה מדם (ספרד) שהדגימו את יכולתה הטכנולוגית של האנושות המודרנית למימוש פוטנציאל הזוועה הגלום בה, השפיעו מאוד על אופי אמנות התקופה.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!