אתיופיה והאסלאם - פרשת אל נג'אשי - ינשוף

אתיופיה והאסלאם – פרשת אל נג’אשי

אתיופיה והאסלאם – פרשת אל נג’אשי

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה  ומדעי המדינה ויחבל
מק"ט: 2448 היסטוריה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את פרשת אל נג'אשי ואת ההשלכות שלה על אתיופיה ועולם האסלאם. בשנת 615 כינס מוחמד את תומכיו והורה להם לנוס לאתיופיה לבקש בה מקלט מפני אצילי מכה, שרדפו את ראשוני המוסלמים. מעל למאה מתומכי הנביא מצאו מחסה בחצר מלך אתיופיה אל-נג'אשי. שליטי מכה דרשו את הסגרתם אך נענו בשלילה לאחר עימות שערך אל-נג'אשי ביניהם לבין המוסלמים. הקשר ההדוק בין מוחמד למלך אתיופיה הגיע לשיאו ב-628, עת נענה המלך האתיופי לקריאת הנביא להתאסלם (אם כי הסתיר זאת מפני כמריו ובני עמו). מבוא פרק ראשון:  אתיופיה - היסטוריה פוליטית ודתית 1.1. סקירה אתיופיה 1.2 היסטוריה פוליטית ודתית של אתיופיה פרק שני: אתיופיה - התפתחות והתפשטות האסלאם 2.1 סקירה - האיסלאם באתיופיה 2.2. עליית האסלאם באתיופיה 2.3 האיסלאם ותנופת החדירה לאתיופיה פרק שלישי: אתיופיה – פרשת אל נג'אשי 3.1. פרשת נג'אשי והשלכותיה ההיסטוריות 3.2. פרשת אל נג'אשי מנקודת מבט מוסלמית דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!