אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20 - ינשוף

אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20

אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה  ומדעי המדינה ויחבל
מק"ט: 2449 היסטוריה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את חדירתו של האיסלאם לאתיופיה במאה ה-19 והפיכתו לדת הדומיננטית במדינה. מאה זו הייתה משמעותית עד מאוד לגבי התפתחותו של האיסלאם באתיופיה, ועבודה זו תסקור את השפעת האיסלאם על אתיופיה במאה ה-19 ותבחן בראייה היסטורית האם הצליח לשמר האיסלאם את מעמדו במדינה, למרות שהוא אינו הדת הדומיננטית במדינה. לשם כך, אציג את ההיסטוריה של האיסלאם באתיופיה, תוך התמקדות במאה ה-19, ואבחן האם האסלאם נותר עדיין חשוב ומרכזי באתיופיה לאחר המאה ה-19. מבוא פרק ראשון: סקירה והיסטוריה דתית פוליטית של אתיופיה פרק שני: התפתחות האיסלאם באתיופיה פרק שלישי: האיסלאם באתיופיה במאה ה-19 פרק רביעי: איסלאם באתיופיה – התפתחות ומגמות דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!