אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20 - ינשוף

אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20

אתיופיה ועולם האסלאם במאות ה-19 וה-20

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה  ומדעי המדינה ויחבל
מק"ט: 2449 היסטוריה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את חדירתו של האיסלאם לאתיופיה במאה ה-19 והפיכתו לדת הדומיננטית במדינה. מאה זו הייתה משמעותית עד מאוד לגבי התפתחותו של האיסלאם באתיופיה, ועבודה זו תסקור את השפעת האיסלאם על אתיופיה במאה ה-19 ותבחן בראייה היסטורית האם הצליח לשמר האיסלאם את מעמדו במדינה, למרות שהוא אינו הדת הדומיננטית במדינה. לשם כך, אציג את ההיסטוריה של האיסלאם באתיופיה, תוך התמקדות במאה ה-19, ואבחן האם האסלאם נותר עדיין חשוב ומרכזי באתיופיה לאחר המאה ה-19. מבוא פרק ראשון: סקירה והיסטוריה דתית פוליטית של אתיופיה פרק שני: התפתחות האיסלאם באתיופיה פרק שלישי: האיסלאם באתיופיה במאה ה-19 פרק רביעי: איסלאם באתיופיה – התפתחות ומגמות דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!
שלחו לי הודעה
יש לך שאלה
היי, דניאל מינשוף עבודות אקדמאיות
איך אוכל לעזור לך?
Powered by