באיזה אופן שאלות אתיות רלוונטיות (או לא רלוונטיות) לעסקים ולחיינו המקצועיים? - ינשוף

באיזה אופן שאלות אתיות רלוונטיות (או לא רלוונטיות) לעסקים ולחיינו המקצועיים?

באיזה אופן שאלות אתיות רלוונטיות (או לא רלוונטיות) לעסקים ולחיינו המקצועיים?

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במנהל עסקים
מק"ט: 2489 מנהל עסקים

תקציר העבודה:

על פניו נראה כי מוסר ועסקים אינם יכולים ללכת זה בצד זה וייתכן כי הם אפילו מנוגדים זה לזה. נראה כי לכאורה אין מקום לשיקולי מוסר ואתיקה בעסקים או בחיינו המקצועיים. דרישות החוק ונורמות ההתנהגות החברתית אומנם חלות על כולם, אך, כך נראה, במבט שטחי כי השיקול המוסרי איננו שיקול שיש לקחת אותו בחשבון כשעושים עסקים, למרות שאין משמעות הדבר שעשיית עסקים כרוכה בהכרח בפעולה בלתי מוסרית.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!