באיזו מידה המאבק האנטי קולוניאלי בארץ ישראל היה זרז להתפרקותה של האימפריה הבריטית? - ינשוף

באיזו מידה המאבק האנטי קולוניאלי בארץ ישראל היה זרז להתפרקותה של האימפריה הבריטית?

באיזו מידה המאבק האנטי קולוניאלי בארץ ישראל היה זרז להתפרקותה של האימפריה הבריטית?

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בארץ ישראל
מק"ט: 2490 ארץ ישראל

תקציר העבודה:

האימפריה הבריטית ספגה מהלומה במלחמת העולם השנייה, ובריטניה שהחלה את המלחמה כמעצמה אימפריאליסטית, סיימה אותה כמדינה שאיבדה רבות ממושבותיה והתוכן גם ארץ ישראל. ניכר עם זאת כי מדובר בתהליך שהחל במלחמת העולם הראשונה שבו התחילה בריטניה לאבד מכוחה וארץ ישראל והמאבק בכל איזור המזרח התיכון היה נדבך חשוב וזרז רב משמעות להתפרקותה של האימפריה הבריטית.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!