באיזו מידה ישראל מממשת את הזכות לרפואה ציבורית לכל אזרח עפ"י דיני זכויות אדם הבינ"ל? - ינשוף

באיזו מידה ישראל מממשת את הזכות לרפואה ציבורית לכל אזרח עפ”י דיני זכויות אדם הבינ”ל?

באיזו מידה ישראל מממשת את הזכות לרפואה ציבורית לכל אזרח עפ”י דיני זכויות אדם הבינ”ל?

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במינהל שירותי בריאות

תקציר העבודה:

הזכות לרפואה הינה אחת הזכויות המוכרות במשפט זכויות האדם הבינ"ל. מרבית מדינות העולם ובתוכן גם ישראל, התחייבו לכבד זכות זו. הזכות מוגנת באמנות בינ"ל, בהכרזה של 1948 ובאמנה הבינ"ל בדבר זכויות כלכליות חברתיות תרבותיות. תוכן עניינים: מבוא_____________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1- הזכות לבריאות________________________________ עמ' 5-8 פרק 2 – מערכת הבריאות בישראל _______________________ עמ' 9-14 פרק 3 – פערים במערכת הבריאות בישראל__________________ עמ' 15-21 סיכום ומסקנות_____________________________________ עמ' 22-23 ביבליוגרפיה________________________________________ עמ' 24-27

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!