באיזו מידה מבנה הבעלויות על ארגוני תקשורת מכתיב את יכולתה לעמוד במערכת הציפיות - ינשוף

באיזו מידה מבנה הבעלויות על ארגוני תקשורת מכתיב את יכולתה לעמוד במערכת הציפיות

באיזו מידה מבנה הבעלויות על ארגוני תקשורת מכתיב את יכולתה לעמוד במערכת הציפיות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בתקשורת
מק"ט: 2494 תקשורת

תקציר העבודה:

בעבודה נחקור ונבחן כיצד חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת ונראה כיצד זכויות יסוד אלה משפיעים על אמצעי התקשורת הן בבעלות פרטית, ציבורית או מעורבת. חופש הביטוי, העיתונות וזכות הציבור לדעת הינן זכויות הקשורות אחד בשניה, זכויות יסוד בכל מדינה דמוקרטית. תוכן עיניינים: מבוא____________________________________________עמ' 3-5 חלק א' בעלות ציבורית יתרונות וחיסרונות__________________עמ' 6-10 חלק ב' בעלות פרטית ומעורבת יתרונות וחיסרונות___________עמ' 11-15 חלק ג' מקרה בוחן__________________________________עמ' 16-20 סיכום___________________________________________עמ' 21-23 ביבילוגרפיה______________________________________עמ' 24-25

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!