באיזו מידה פרסומות שיש בהן הומור מגייסות ערכים דומיננטיים ותפיסות שליטות - ינשוף

באיזו מידה פרסומות שיש בהן הומור מגייסות ערכים דומיננטיים ותפיסות שליטות

באיזו מידה פרסומות שיש בהן הומור מגייסות ערכים דומיננטיים ותפיסות שליטות

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בתקשורת
מק"ט: 2498 תקשורת

תקציר העבודה:

מטלה 13 (הפרו"ס) תקשורת ותרבות באיזו מידה פרסומות שיש בהן הומור מגייסות ערכים דומיננטיים ותפיסות שליטות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!