באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה - ינשוף

באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה

באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בדת וחברה
מק"ט: 2450 דת וחברה

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן באילו תנאים חוקי הלבוש בצרפת עולים בקנה אחד עם הדמוקרטיה. לשם כך אבדוק את הקשר בין "חוק איסור הצגת סמלים דתיים בבתי הספר בצרפת", הידוע כ"חוק הרעלות" וכן את החוק האוסר לבישת בורקות במרחב הציבורי בצרפת לבין הדמוקרטיה הצרפתית. חוקים אלו נחקקו במטרה לחזק את היסודות החילוניים של המדינה הצרפתית, מאידך הם מעלים שאלות מהותיות בדבר התנגשות בין ערכי דמוקרטיים כגון חופש ביטוי, חופש הדת והזהות העצמית של הפרט, אל מול ערכים לאומיים של מדינה, ויסודות של הפרדת דת ומדינה. חוקים אלו בצרפת הפכו לסמל למאבק על ההגדרה של מהו צרפתי. זאת כאשר המוסלמים אתגרו את התפיסה של הזהות הלאומית הצרפתית, והם מהווים פרשת דרכים ביחסיה של צרפת החילונית עם המיעוט המוסלמי ההולך וגדל בצרפת. נראה כי החקיקה בוצעה במטרה למנוע את הניסיון של המיעוט המוסלמי לגבש לעצמו זהות ייחודית, ולאו דווקא למען השמירה של ערכי החירות, השוויון, האחווה והחילוניות. מבוא
  1. בין דת לדמוקרטיה וזכויות אדם
1.1. ערכים דמוקרטיים וזכויות אדם 1.2. דת, שיוך חברתי וחשיבותם לאדם
  1. אסלאם, מגדר ודמוקרטיה
  2. חוקי הלבוש בצרפת והשפעתם על ערכי הדמוקרטיה
סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!