ביתא ישראל - תלמידיו של פייטלוביץ' - ינשוף

ביתא ישראל – תלמידיו של פייטלוביץ’

ביתא ישראל – תלמידיו של פייטלוביץ’

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2524 היסטוריה

תקציר העבודה:

נושאה של עבודה זו הינה תלמידיו של יעקב פייטלוביץ', אשר היה מהיהודים האתיופים הראשונים אשר הגיעו לאירופה ולארץ ישראל והחיו את התרבות היהודית בקרב הפלאשים תוך שהם מקרבים אותם לעולם היהודי. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. פרק ראשון - ביתא ישראל - הגדרה והיסטוריה: עמ' 5-9 2. יעקב פייטלוביץ' והשפעתו על ביתא ישראל: 10-15 3. פייטלוביץ' ותלמידיו: עמ' 16-17 4. תאמרת עימנואל - התגלמות הקשר בין הפלאשים לעם ישראל: עמ' 18-22 5. יונה בוגלה – החיבור של ביתא ישראל עם הציונות: עמ' 23-24 סיכום ודיון: עמ' 25-26 רשימת מקורות: עמ' 27-28

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!