בית החולים בשנת 2025 - ינשוף

בית החולים בשנת 2025

בית החולים בשנת 2025

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במינהל שירותי בריאות

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את בית החולים העתידי ואת המגמות העתידיות במערכת הבריאות העולמית והישראלית ותבקש לשרטט קווים לדמותה של מערכת בריאות זו. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. מגמות עתידיות במערכת הבריאות - מבט השוואתי 1.1. מערכת הבריאות הישראלית: עמ' 4-5 1.2. מערכת הבריאות האמריקנית: עמ' 5 1.3. מערכת הבריאות הבריטית: עמ' 5-6 2. בתי החולים ומערכות הבריאות בעתיד 2.1 כיצד ייראו בתי החולים בעתיד: עמ' 7-9 2.2. מערכת הבריאות בעתיד: טיפול הוליסטי משולב - חברתי-בריאותי: עמ' 9-11 2.3 שיפור בטיחות החולה בבית החולים העתידי: עמ' 11-13 2.4. טכנולוגיה עתידנית בבתי החולים ובקרת איכות: עמ' 14-15 דיון וסיכום: עמ' 16-17 רשימת מקורות: עמ' 18

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!