בן גוריון כמנהיגה של רפ"י - ינשוף

בן גוריון כמנהיגה של רפ”י

בן גוריון כמנהיגה של רפ”י

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2526 היסטוריה

תקציר העבודה:

תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 פרק 1. מהן מפלגות מרכז: עמ' 4-9 פרק 2. רפ"י - אידיאולוגיה או שיקולים פוליטיים?: עמ' 10-13 פרק 3. רפ"י לאחר הבחירות: עמ'14-15 פרק 4. מנהיגותו של בן גוריון ברפ"י: עמ' 16-19 דיון וסיכום: עמ' 20-21 רשימת מקורות: עמ' 22-24 עבודה זו תבחן את דוד בן גוריון כמנהיג רשימת פועלי ישראל (רפ"י), ותנתח את פועלה של המפלגה כמפלגת מרכז - מדוע קמה ומדוע נעלמה כה מהר מהזירה הפוליטית.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!