בעיית עמידה בזמנים ופגיעתה בתדמית "שירותי מידע לישראל בע"מ" - חברת החברה - ינשוף

בעיית עמידה בזמנים ופגיעתה בתדמית “שירותי מידע לישראל בע”מ” – חברת החברה

בעיית עמידה בזמנים ופגיעתה בתדמית “שירותי מידע לישראל בע”מ” – חברת החברה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במנהל עסקים
מק"ט: 2534 מנהל עסקים

תקציר העבודה:

בעבודה זו, נבדק הקשר בין היעדרה של תרבות ארגונית מובנת, נהירה ואחידה, לבין אי עמידה בזמנים ופגיעה בתדמית החברה- "שירותי מידע לישראל בע"מ". העבודה פותחת במבוא קצר, ובו רקע על החברה, על מהות השירות שהיא נותנת והסבר קצר על המבנה ההיררכי ובעלי התפקידים הקיימים בה. תקציר מנהלים....................................................................................................................3 מבוא...............................................................................................................................4-6 סקירת ספרות.....................................................................................................................6 הנושא הראשון:תרבות ארגונית וחשיבותה.........................................................................6-10 הנושא השני:הפרדיגמה היעוצית והשיח היעוצי.................................................................10-14 חלק הפרויקט....................................................................................................................14 מתודולוגיה...................................................................................................................14-15 ממצאים והצגת נתונים...................................................................................................15-16 מסקנות והמלצות...........................................................................................................16-18 דיון................................................................................................................... ...........18-21 ביבליוגרפיה...................................................................................................................21-22 נספחים..............................................................................................................................23 נספח מספר 1.................................................................................................................23-24 נספח מספר 2.................................................................................................................24-25 נספח מספר 3.................................................................................................................25-26 נספח מספר ארבע................................................................................................................27

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!