בריונות ברשת - ינשוף

בריונות ברשת

בריונות ברשת

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בתקשורת
מק"ט: 2536 תקשורת

תקציר העבודה:

בעבודה זו אני אנסה לסקור את נושא בריונות ברשת (cyber Bulling) ,לסקור את הידע הקיים הנושא ועל דרכי ההתמודדות והפיקוח מצד מערכת החינוך בשיתוף של המשפחה הקרובה ,דרך הצגת המאפיינים ועד הצעות להתמודדות עם התופעה.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!