בריונות ואלימות ברשתות החברתיות - ינשוף

בריונות ואלימות ברשתות החברתיות

בריונות ואלימות ברשתות החברתיות

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בתקשורת
מק"ט: 2537 תקשורת

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את תופעת הבריונות והאלימות ברשתות החברתיות ותנתח בהקשר זה את מקרהו של דוד אל - כיצד האלימות ברשתות החברתיות והחשיפה אליה משפיעות על התנהגות בני נוער. לצורך כך ננתח את התופעה באמצעות מאמרים ותיאוריות אשר יסבירו את הנושא.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!