הדומה והשונה בפילוסופיה של הפילוסוף הסטואי אפיקטטוס לבין הפילוסוף הסטואי סנקה - ינשוף

הדומה והשונה בפילוסופיה של הפילוסוף הסטואי אפיקטטוס לבין הפילוסוף הסטואי סנקה

הדומה והשונה בפילוסופיה של הפילוסוף הסטואי אפיקטטוס לבין הפילוסוף הסטואי סנקה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בפילוסופיה
מק"ט: 2453 פילוסופיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את האסכולה הסטואית תוך התמקדות בפילוסופים אפיקטטוס וסנקה ומשנתם לחיים מאושרים. האסכולה הסטואית, הינה אסכולה פילוסופית יוונית-רומית שהחלה בסטיו הססגוני שבאתונה ויוסדה על ידי זנון מקיטיון. עיקר עיסוקה של האסכולה להתמקד בטוב ובחוזק של אופי טוב הבא לידי ביטוי במידות טובות. אסכולה זו השפיעה רבות על עולם המחשבה היווני ורבות על העולם היהודי וייחסה חשיבות רבה לאורח חייהם של היהודים. מבוא פרק 1 – אפיקטטוס פרק 2 – סנקה פרק 3 – דיון: השוואה בין אפיקטטוס לסנקה סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!