סמינריון בריונות ברשת - ההסדרה והאסדרה של בריונות ברשת - ינשוף

ההסדרה והאסדרה של בריונות ברשת – מודלים לטיפול בתופעה

ההסדרה והאסדרה של בריונות ברשת – מודלים לטיפול בתופעה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במשפטים
מק"ט: 2396 ארץ ישראל

תקציר העבודה:

סמינריון זה ייבחן את תופעת הבריונות ברשת. בריונות ברשת הינה תופעה חדשה כאשר בשנים האחרונות ניתן לשמוע על עוד ועוד אירועי אלימות ובריונות של בני נוער הפוגעים באחר באמצעות הרשת האינטרנטית. בריונות ברשת, נועדה לפגוע, להשמיץ, להטריד, להפחיד אדם אחר. כאשר, כל פעולה של בריונות ברשת יכולה לשמש כעבירה פלילית. הפגיעה בבריונות הרשת נעשית בשיטות שונות ומגוונות, שהמשותף להן הוא הפצה פומבית של תוכן מסוים אודות אדם ההופך לפומבי, ובכך התוכן המעליב והפוגעני הופך לתוכן נגיש ברשת לכל מי שמשתמש ברשתות. ההפצה הרחבה הנעשית באינטרנט לעיתים רבות אינן ניתנת לעצירה, ובכך מובילה למצב בו לא ניתן לעצור את הבריונות והפגיעה באותו אדם. רשת האינטרנט היא בעיקרה תשתית, וככזו-כלי, שאת התוכן שלו יוצקים בני האדם ולכן היא איננה "רעה" או "טובה". הרשת נתונה להשפעות של החברה ולבחירות שלנו מה לעשות אתה ובאמצעותה. המעבר ביו המרחב הממשי למדיום האינטרנטי משפיע על דפוסי התנהגות אלימה ויוצר לעיתים הסלמה בהתנהגויות פוגעניות. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בהיקף הקורבנות של בריונות ברשת בארץ ובעולם, כאשר מרבית מן הקורבנות הם בני נוער. הסיבה לכך, שמרבית מן הקורבנות הם ילדים ובני נוער נעוצה בחוסן הנפשי וביכולתם של הילדים להתמודד עם הפגיעה והשלכותיה, כגון: ירידה בדימוי העצמי, פחד, כעס, נקמה ועוד. בעבודה זו אסקור את השאלה מה המצב המשפטי הקיים בארץ ובעולם וכיצד מתייחס הרגולטור לתופעת הבריונות ברשת בקרב בני נוער, דרכי ההתמודדות ומודלים שננקטו לצורך טיפול בתופעה וכן הצעות לשינוי המצב הקיים. תופעה זו נותרה חסרת התייחסות ספציפית בחוק, אלא מעוגנת תחת סעיף חוק הטרדה מינית והתנכלות סעיף 3(א),3 (5א) ,וסעיף 2(4א) לחוק הגנת הפרטיות. האתגר הגדול ביותר למחוקק ולבית המשפט בנוגע לבריונות ברשת היא הסתירה בין הסעיפים המוזכרים לבין חופש הביטוי אשר מוגדר כזכות יסוד לאדם, התנגשות זו מייצרת סתירה בין חופש הביטוי כזכות יסוד מאידך חוק הגנת הפרטיות והצנעת הפרט. בעבודה מבחן – כיצד מתמודדת המדינה עם הבריונות ברשת – והאם יש סתירה בין חופש הביטוי לבין חוק הגנת הפרטיות וצנעת הפרט. מבוא 1. בריונות ברשת - הגדרה 1.1 בריונות – הגדרה 1.2 ייחודיות בריונות מקוונת 2. הקשר בין בריונות באינטרנט והזכות לחופש הביטוי 2.1. חופש הביטוי והזכות לפרטיות ברשת 2.2. הסכנות ברשת 3. בריונות ברשת במשפט הישראלי 3.1. בריונות ברשת - חקיקה 3.2. בריונות ברשת - פסיקה 4. התמודדות ודרכי טיפול עם התופעה 4.1. התמודדות במסגרת החינוכית 4.2. התמודדות ברשת החברתית 5. משפט משווה סיכום ומסקנות רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!