הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של ג'מאל עבד אל-נאצר - ינשוף

הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של ג’מאל עבד אל-נאצר

הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של ג’מאל עבד אל-נאצר

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2532 היסטוריה

תקציר העבודה:

תוכן עניינים מבוא: בעיות היסוד של הסטודנטים עד עלית נאצר 3 שיטת המחקר 3 פרק ראשון: מדיניות החינוך החדשה של הנאצר 4 מצרים טרם נאצר וההשפעה על החברה וההשכלה 4 השפעת האידיאולוגיה הפאן-ערבית של נאצר על הסטודנטים ומערכת הההשכלה 6 נאצריזם 6 מטרות הנאצריזם 6 פאן ערביות וסוציאליזם ערבי 8 הקשר בין האידאולוגיה הנאצריסטית לסטודנטים ומערכת הההשכלה 10 פרק שני: מצב האוניבסיטאות והסטודנטים בתקופתו של נאצר 11 התכנים של מערכת החינוך בזמן נאצר 11 נאצר ומערכת ההשכלה והאוניברסיטאות - יד מחבקת ויד סוטרת 12 פאן ערביות: הרפובליקה הערבית המאוחדת (רע"מ) 12 פרק שלישי: מערכת היחסים בין נאצר לסטודנטים 13 גורמים אשר השפיעו על הנאצריזם 14 החינוך ההמוני המודרני במצרים של נאצר 15 סיכום ומסקנות 19 ביבליוגרפיה 20 מקורות בערבית 23

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!