הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של עבד אל נאצר: היבטים חברתיים ופוליטיים - ינשוף

הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של עבד אל נאצר: היבטים חברתיים ופוליטיים

הסטודנטים והאוניברסיטאות במצרים של עבד אל נאצר: היבטים חברתיים ופוליטיים

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2530 היסטוריה

תקציר העבודה:

העבודה תכלול ארבעה פרקים. הפרק הראשון יוקדש לסקירה קצרה של התהליכים החברתיים והפוליטיים שקדמו למהפכת הקצינים החופשיים, תוך הפניית תשומת לב מיוחדת לתפקיד אוניברסיטאות ותנועות הסטודנטים. הפרק השני ידון במאפייני המשטר של עבד אל נאצר ובקשר בין השלטון לחברה. הפרק השלישי יעסוק בתפקיד אותו מילאו האוניברסיטאות ותנועות הסטודנטיות במצרים של עבד אל נאצר, ואילו הפרק האחרון יוקדש לסיכום, דיון והסקת המסקנות.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!