הפער בין תפיסת ההורים לבין תפיסת הילדים בעקבות אירוע טראומטי - ינשוף

הפער בין תפיסת ההורים לבין תפיסת הילדים בעקבות אירוע טראומטי

הפער בין תפיסת ההורים לבין תפיסת הילדים בעקבות אירוע טראומטי

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בפסיכולוגיה
מק"ט: 2458 פסיכולוגיה

תקציר העבודה:

פעילות יתר של מערכת ההתקשרות מתרחשת כאשר הדמות המטפלת בילד מגיבה אליו בצורה אמביוולנטית, הילד חש שלא תמיד יגנו עליו. ברגעים מאיימים, ילד כזה יפעיל את מערכת ההתקשרות ביתר שאת. הוא יחפש קירבה והגנה ויתקשה להתנתק מהדמות המטפלת בו גם כשהאיום או הטרומה יעלמו. תת פעילות של מערכת ההתקשרות מתרחש כאשר הדמות המטפלת בילד היא קרה ומתעלמת ממנו ואינה מספקת לו הגנה מפני טראומה, הילד מתחיל להבין שאין טעם לפנות לדמות זו ברגעים מאיימים.
ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!