השפעת הרשת החברתית על תפקודם החברתי והרגשי של מתבגרים לקויי למידה - ינשוף

השפעת הרשת החברתית על תפקודם החברתי והרגשי של מתבגרים לקויי למידה

השפעת הרשת החברתית על תפקודם החברתי והרגשי של מתבגרים לקויי למידה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בפילוסופיה
מק"ט: 2463 פסיכולוגיה

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את השפעת הרשת החברתית על מתבגרים לקויי למידה בהיבטים הרגשיים, החברתיים והתפקודיים. הרשת החברתית משמשת מקור של יצירת חברויות, הבעת דעות וכן שיתוף של אחרים בחוויות יומיומיות, וכך היא יכולה לשמש מקור של הפגת בדידות והקלה רגשית בקרב משתמשיה, ובייחוד בקרב מתבגרים בעלי לקות למידה. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 רקע תיאורטי 1. הגדרת לקות למידה: עמ' 4 2. סוגי לקויות למידה: עמ' 7 3. רשתות חברתיות: עמ' 8 4. תפקוד רגשי: עמ' 10 5. תפקוד החברתי של מתבגרים לקויי למידה: עמ' 12 6. תפקודם הרגשי של מתבגרים לקויי למידה: עמ' 14 7. כיצד משפיע השימוש ברשתות חברתיות על תפקודם הרגשי והחברתי של מתבגרים עם ליקויי למידה 7.1. האינטרנט והשפעתו החברתית: עמ' 15 7.2 השימוש ברשתות החברתיות ותפקודם הרגשי והחברתי של מתבגרים עם ליקויי למידה: עמ' 16 דיון בממצאים: עמ' 20 סיכום ומסקנות: עמ' 22 רשימת מקורות: עמ' 23
ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!