התנועה הלאומית הפלסטינית בין פאן-ערביות ללאומיות בשנים 1948-1967 - ינשוף

התנועה הלאומית הפלסטינית בין פאן-ערביות ללאומיות בשנים 1948-1967

התנועה הלאומית הפלסטינית בין פאן-ערביות ללאומיות בשנים 1948-1967

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2516 היסטוריה

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבקש לבחון את התנועה הלאומית הפלסטינית מ-1948 ועד 1967 לאור המתח הקיים בעולם הערבי בין פאן ערביות - קומיה, לבין ערביות איזורית לאומית - ותניה. כמו כן אסקור את הרקע לעליית הלאומיות הפלסטינית טרם אותה תקופה ואת הצלחתה של התנועה לבסס את עצמה כמוליכת הלאומיות הפלסטינית בשנים שלאחר מלחמת ששת הימים. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. הלאומיות הפלסטינית טרם 1948 1.1 מהי לאומיות: עמ' 5 1.2. המתח בעולם הערבי בין קוומיה לווטניה: עמ' 5 1.3. התגבשות הזהות הפלסטינית: עמ' 7 2. שלבי ההתפרצות הלאומית ופעולות ההנהגה בגדה המערבית: עמ' 12 2.1. משבר הלאומיות הפלשתינית - הנכבה והפליטות: עמ' 13 2.2. שלב ראשון – דעיכה של הלאומיות הפלסטינית: עמ' 14 2.3. שלב שני - הלאומיות הפלסטינית עולה מחדש בפזורה: עמ' 16 3. הזהות הלאומית הפלסטינית לאחר הנכבה והפליטות 3.1. אש"ף הופך לארגון פוליטי המייצג את הלאומיות הפלסטינית שהתהוותה: עמ' 20 3.2. הניסיון לחבר את ערביי ישראל לעם הפלסטיני: עמ' 23 3.3. הזיכרון של הנכבה והפליטות מלבים את הלאומיות הפלסטינית: עמ' 25 סיכום ודיון: עמ' 29 רשימת מקורות: עמ' 32

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!