זכויות אסירים במערכת אכיפת החוק בישראל ובעולם - ינשוף

זכויות אסירים במערכת אכיפת החוק בישראל ובעולם

זכויות אסירים במערכת אכיפת החוק בישראל ובעולם

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בקרימינולוגיה
מק"ט: 2466 קרימינולוגיה

תקציר העבודה:

סמינריון זה יבחן את זכויות האסירים במערכת אכיפת החוק בישראל ובעולם, תוך התמקדות בזכויות האסירים בארצות הברית, אירופה וישראל. כאשר אדם נכלא בבית הסוהר מתלוות לכך מגבלות שונות מעבר לפגיעה בחירות התנועה, אולם יש לצמצם מגבלות אלה ככל האפשר בהתחשב בתנאים המיוחדים של הכלא. תוכן עניינים מבוא ___________________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – זכויות אסירים בישראל ________________________________ עמ' 5-10 פרק 2 – זכויות אסירים בארה"ב ________________________________ עמ' 11-16 פרק 3 – זכויות אסירים באירופה _______________________________ עמ' 17-19 סיכום ומסקנות ___________________________________________ עמ' 20-23 ביבליוגרפיה _____________________________________________ עמ'24-27  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!