חרבת חזעה מאת ס' יזהר - ינשוף

חרבת חזעה מאת ס’ יזהר

חרבת חזעה מאת ס’ יזהר

תאור העבודה:

עבודה אקדמית ב ספרות
מק"ט: 2423 ספרות

תקציר העבודה:

עבודה זו תבקש לבחון את הפליטות, הטרנספר והדיכוי והאכזריות והשנאה על רקע אתני במלחמת השחרור ב-1948 כפי שהיא נתפסת ברומן חרבת חזעה תוך כדי התמקדות בדרך עיצוב הזיכרון של האוכלוסייה לגבי נושא זה. לצורך כך, כאמור, תנתח העבודה את סיפורו של ס. יזהר חרבת חזעה. מבוא רקע תיאורטי 1. ניתוח העלילה 2. פליטות, טרנספר ודיכוי 3. אכזריות ושנאה על רקע אתני במלחמת השחרור דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!