לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים - ינשוף

לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים

לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בהיסטוריה  ומדעי המדינה ויחבל
מק"ט: 2451 היסטוריה

תקציר העבודה:

העבודה תבחן את לידתה של בעיית הפלסטינים במלחמת העצמאות – כיצד התפתחה בעיית הפליטים, ומדוע ברחו או גורשו. מלחמת 48 הביאה על הפלסטינים את האסון הגדול שגרם לעזיבה, בריחה או גירוש של רבים מהם מתחומי ארץ ישראל המנדטורית. עבודה זו תבקש להתחקות אחר הגורמים להיווצרותה של בעיית הפליטים, על רקע ההשפעה של בעיה זו על הזיכרון הפלסטיני והמשך המאבק בין שני העמים – הישראלי והפלסטיני. מבוא
  1. ערביי ישראל במלחמת העצמאות
  2. היווצרות בעיית הפליטים
  3. בריחה, גירוש וקליטה
דיון וסיכום רשימת מקורות  

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!