מגמות בתיירות לישראל בין השנים 2000-2010 - ינשוף

מגמות בתיירות לישראל בין השנים 2000-2010

מגמות בתיירות לישראל בין השנים 2000-2010

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בתיירות
מק"ט: 2471 תיירות

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את שאלת המחקר כיצד השפיעו אירועים מדיניים/פוליטיים/ביטחוניים על התיירות לישראל? במסגרת העבודה ייבחנו מספרי כניסות התיירים ותנופת התיירות כמגמה על רקע האירועים השונים. 1. מבוא: עמ' 3 2. סקירת ספרות 2.1 תיירות בישראל - ניתוח נתונים וחשיבות: עמ' 4-6 2.2 התיירות בשנות ה90- על רקע האירועים במדינה: עמ' 7-10 2.3 האירועים הביטחוניים והפוליטיים בשנים 2000-2010: עמ' 11-19 2.4 הקשר בין אירועים פוליטיים וביטחוניים והתיירות לישראל: עמ' 20-25 3. דיון וסיכום: עמ' 26-27 4. רשימת מקורות: עמ' 28-29 5. נספחים: עמ' 30-31

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!