מורא וכיבוד הורים על פי ההלכה והאגדה - ינשוף

מורא וכיבוד הורים על פי ההלכה והאגדה

מורא וכיבוד הורים על פי ההלכה והאגדה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בדת וחינוך
מק"ט: 2511 דת וחברה

תקציר העבודה:

עבודה זו בחנה את נושא הזיקה שבין ההלכה לאגדה בנושא כיבוד מורא הורים. זאת באמצעות בחינה של שלושה סיפורים - רבי טרפון ואמו, דמא בן נתינה ואביו ודמא בן נתינה ואמו. כיבוד ההורים הוא מצוות עשה דאורייתא לפי ההלכה, ניתן בעשרת הדיברות (דברים ה , ט"ו). "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך" (שמות כ', י"א). רבי טרפון טיפל באמו ועזר לה ולא הרשה לעבדים ושפחות לעשות זאת במקומו. בכל פעם שרצתה האם למיטה, התכופף רבי טרפון כרע ארצה, כדי שתוכל להיעזר בו, כך נהג יום יום. החכמים מציינים בהקשר זה: "אפילו אם היה עושה לך פי אלף מזה, עדיין לא הגיע לחצי הכבוד שצוותה התורה". הסיפור על דמא בן נתינה, גוי אשקלוני מובא בהקשר של שאלה ששאלו תלמידיו של רבי אליעזר את רבם: עד היכן כיבוד אב ואם? לכאורה זו שאלה שנשאלה פעמים רבות בנוסחים רבים בין כתלי בית המדרש- מוסד, אשר אחד מתפקידיו הבולטים הוא הגדרת שיעוריהן של המצוות השונות. תוכן עניינים 1. מבוא: עמ' 4 2. מורא וכיבוד הורים על פי ההלכה: עמ' 6 3. מקורות אגדתיים בנושא כיבוד הורים – פירושם וניתוחם: עמ' 12 4. הזיקות שבין האגדה וההלכה בסוגיית מורא וכיבוד הורים: עמ' 18 5. סיכום העבודה: עמ' 22 רשימת מקורות: עמ' 23

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!