מעלליו של הקומץ - ינשוף

מעלליו של הקומץ

מעלליו של הקומץ

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בספורט
מק"ט: 2476 ספורט

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן מהם הגורמים היוצרים את הקומץ ושאלת המחקר תנתח - כיצד משפיע "הגרעין הקשה" על הקבוצה, אוהדיה האחרים, בעליה או הנהלתה. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3-4 סקירת ספרות 1. תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות של אלימות: עמ' 5-8 2. הגורמים ליצירת אלימות בקרב אוהדים בספורט: עמ' 9-11 3. הקומץ - מיעוט קולני ואלים - אפיון והשפעה: עמ' 12-17 4. דרכים לטיפול בקומץ ומניעת אלימות בספורט: עמ' 18-21 5. מחקר אישי: עמ' 22 6. סיכום ודיון: עמ' 23-25 7. רשימת מקורות: עמ' 26-27 8. נספחים נספח 1: טופס הריאיון: עמ' 28 נספח 2: תשובות האוהדים: עמ' 30-47      

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!