מעמד האישה באתיופיה והשינויים עם המעבר לישראל - ינשוף

מעמד האישה באתיופיה והשינויים עם המעבר לישראל

מעמד האישה באתיופיה והשינויים עם המעבר לישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה
מק"ט: 2525 היסטוריה

תקציר העבודה:

תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. ביתא ישראל ומעמד האישה באתיופיה 1.1. קהילת ביתא ישראל: עמ' 4 1.2. הקהילה באתיופיה ומעמד האישה: עמ' 6 2. האישה האתיופית והמעבר לארץ ישראל 2.1. קשיים במעבר של בני העדה לישראל: עמ' 10 2.2. האישה האתיופית והמעבר לישראל: עמ' 14 3. האישה האתיופית בישראל 3.1. קשיים בהסתגלות לנורמות החברתיות החדשות: עמ' 17 3.2. האתגרים והקשיים הייחודיים של נשות הקהילה האתיופית: עמ' 19 3.3. השינוי התפיסתי של נשות הקהילה האתיופית: עמ' 21 3.4. קשיים ואפליה של נשות הקהילה האתיופית: עמ' 22 דיון וסיכום: עמ' 24 רשימת מקורות: עמ' 26

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!