מקומו של בית הכנסת בזרם הקונסרבטיבי בארה"ב - ינשוף

מקומו של בית הכנסת בזרם הקונסרבטיבי בארה”ב

מקומו של בית הכנסת בזרם הקונסרבטיבי בארה”ב

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בדת וחברה
מק"ט: 2522 דת וחברה

תקציר העבודה:

בעבודה זו בחרתי להתמקד ביהדות הקונסרבטיבית ויחסם אל בית הכנסת. היהדות הקונסרבטיבית מדגישה את קיום ההלכה כביטוי מרכזי המעיד על השתייכות לדת היהודית. זאת ועוד, התומכים בזרם רואים את התפתחותה כתוצר של השפעה הדדית המתקיימת בין החברה היהודית, העולם אל מול הפוסקים שמתוכם ניתן ללמוד כל דינמיקה מסוימת. תוכן עניינים מבוא__________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – יהדות ארה"ב והזרם הקונסרבטיבי ______________ עמ' 5-8 פרק 2 – רעיון הסינגוג סנטר ________________________ עמ' 9-11 פרק 3 – רעיון הסינגוג סנטר בשנות ה-20 וה-30 __________ עמ' 12-14 פרק 4 – יישום הרעיון בשנות הפרבור __________ עמ' 15-17 סיכום _________________________________________ עמ' 18-20 ביבליוגרפיה_____________________________________ עמ' 21-23

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!