עבודה סמינריונית בנושא מימון המונים- Kickstarter - ינשוף

עבודה סמינריונית בנושא מימון המונים- Kickstarter

עבודה סמינריונית בנושא מימון המונים- Kickstarter

תאור העבודה:

בעבודה זו סקרנו היבטים שונים של מימון המונים, הצגנו את השחקנים הבולטים בשוק, המשכנו וניתחנו את המשמעות של כניסת מתחרים חדשים לענף בדמות מימון המונים מבוסס תגמול והשפעתם על הענף בראייה עתידית, ולבסוף דנו בדילמות ומגמות שאנו מצפים שישפיעו על כל בעלי העניין בתעשיית מימון ההמונים בעתיד הקרוב, כמו כן, פיתויים והזדמנויות שיש לשקול בזהירות על ידי כל מחזיקי העניין בתעשייה. בחרנו לנתח ולהציג את חברת קיקסטרטר בהיבטים כלכליים, תפעוליים, שיווקיים ומיקרו טקטיים, תוך מתן תחזית הצופה פני עתיד בהיבטים אלו. סקרנו 3 מאמרים מתחומים דומים כאשר כאשר לבסוף גיבשנו את ההמלצות המשותפות היוצאות מתוכם לכדי המלצות אינטגרטיביות רלוונטיות עבור חברת KICKSTARTER.
מק"ט: 2533 מנהל עסקים

תקציר העבודה:

מבוא:

בעבודתנו נתבסס על ניתוח של 3 מאמרים מתחום מימון המונים כאשר מתוכם נשליך על המלצות רלוונטיות עבור החברה שבחרנו וניתוח הענף שבה היא פועלת.  החברה שבחרנו להציג בעבודה זו היא חברת KICKSTARTER .

הנושאים בהם נדון וננתח

  1. השוואה בין השחקנים המרכזיים בעולם מימון ההמונים והשפעתם על הענף.
  2. עלייה בפופולאריות של מימון המונים מבוסס תגמול/פרס כשחקן מרכזי אשר מאיים להחליף את המימון המונים המסורתי.
  3. דילמות ומגמות שאנו מצפים שישפיעו על כל בעלי העניין בתעשיית מימון ההמונים בעתיד הקרוב,

כמו כן, פיתויים והזדמנויות שיש לשקול בזהירות על ידי כל מחזיקי העניין בתעשייה.

חשיבות המחקר

השימוש הגובר במימון המונים מהווה כשלעצמו הצדקה מספקת לחשיבות המחקר שלו. צורה חדשה זו של מימון מיזמים מאפשרת ליזמים לפנות ישירות לציבור הרחב לקבלת עזרה במימוש הרעיונות החדשניים שלהם, בין אם בצורה של תרומה או בתמורה לצורה כלשהי של תגמול על מנת לתמוך ביוזמות למטרות ספציפיות (Kuppuswamy and Bayus 2013;  Belleflamme et al. 2014). המחקר הקיים, לעומת זאת, חוקר בעיקר פלטפורמות מימון המונים, דוגמת קיקסטארטר, בנפרד (Mollick 2014).

אנו מאמינים כי מגוון פלטפורמות מימון ההמונים מספקות הזדמנות נהדרת לחקור לעומק את הסינרגיות וההבדלים של מימון המונים תוך התחשבות בסוגיות של כניסת שחקנים חדשים לענף ודילמות מרכזיות שעלולות להשפיע על התעשייה כולה.

החברה שננתח

קיקסטארטר היא פלטפורמת מימון המונים עצמאית ופעולתה מעט לא טיפוסית מכיוון שמאפייניה העיקריים הם המבדילים אותה. קודם כל, יש לומר כי קיקסטארטר אינה פלטפורמת השקעה ומימון קלאסית בה המשתמשים משקיעים את כספם עם תשואה כלכלית. בקיקסטארטר לא ניתן להציע תגמולים במזומן למשקיעים, אלא רק מוצרים ושירותים שערכם שווה לסכום שהושקעו על ידי המלווים.

המטרה העיקרית המוצעת על ידי קיקסטארטר היא להבליט את הרעיונות והפרויקטים של אנשים או חברות הזקוקים לתמיכה כספית בכדי לפתוח את עסקיהם או לייצר את מוצריהם. פלטפורמה זו מציעה חנם רישום לכל מי שצריך להגיש בקשה להשקעה, אך בלב הכל עומד הרצון למזער סיכונים למשקיעים. לא יהיה קל להשיג מימון מכיוון שלא קל להשיג אמון של אנשים - בדרך כלל הפרויקט ימומן כראוי רק אם הוא הצליח להניע את קהילת קיקסטארטר. במקרה שפרויקט ממומן בהצלחה, קיקסטארטר תשמור רק על 5% מסך ההכנסות ועל 3-5% עבור כל תשלום חד פעמי שהתקבל. אם, לעומת זאת, הפרויקט לא ימומן במלואו בזמן שנקבע, לא תוחל על עמלה והכסף שהוצא יוחזר במלואו למשתמשים.

הצגת ענף פעילות החברה

 ישנן 452 פלטפורמות מימון המונים ברחבי העולם, שיחד הובילו ל-1.47 מיליארד דולר אשר שימשו לממן את כלל הפרוייקטים אשר הוצעו על פני פלטפורמות אלה (קיקסטארטר 2022).

שוק מימון ההמונים העולמי הוערך ב-17.51 ​​מיליארד דולר בשנת 2022, והוא צפוי להגיע לערך של 42.93 מיליארד דולר עד 2028. קיימים מגוון מודלים למימון המונים דוגמת P2P אך פלח השוק הגדול ביותר הוא של פלטפורמות למימון המונים, כאשר הצמיחה הגבוה ביותר הינה של פלטפורמות מימון המונים מבוססות תגמולים. שיעור הצמיחה של השוק מוערך ב16.4 אחוזים לשנה.

 

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!