עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל, וכיצד זה השפיע על היחסים עם המדינה - ינשוף

עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל, וכיצד זה השפיע על היחסים עם המדינה

עמדותיו של הוועד היהודי האמריקני בסוגיות הנוגעות למדינה היהודית בשני העשורים הראשונים של ישראל, וכיצד זה השפיע על היחסים עם המדינה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בהיסטוריה ויהדות

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן את עמדותיו של הועד היהודי – אמריקני בסוגיות למדינה היהודית בעשורים הראשונים של המדינה, וכיצד עמדות אלו השפיעו על היחסים עם המדינה. הוועד היהודי-האמריקאי הינו ארגון יהודי אמריקאי שנועד לשמור על זכויותיהם של היהודים הנמצאים בתפוצות ואינם חיים בארצות הברית. מבוא פרק 1 – הוועד היהודי – אמריקאי פרק 2 – שינוי היחס של הועד היהודי אמריקאי למ"י פרק 3 – בן גוריון וארה"ב – הוויכוח עם המנהיגות היהודית אמריקאית סיכום ומסקנות ביבליוגרפיה
ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!