קבוצת הכדורגל הפועל קטמון ירושלים – הקשר בין בעלי המניות לבין הנהלת הקבוצה- האם הם חותמת גומי או שהם משפיעים על מדיניות והתנהלות הקבוצה - ינשוף

קבוצת הכדורגל הפועל קטמון ירושלים – הקשר בין בעלי המניות לבין הנהלת הקבוצה- האם הם חותמת גומי או שהם משפיעים על מדיניות והתנהלות הקבוצה

קבוצת הכדורגל הפועל קטמון ירושלים – הקשר בין בעלי המניות לבין הנהלת הקבוצה- האם הם חותמת גומי או שהם משפיעים על מדיניות והתנהלות הקבוצה

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בספורט
מק"ט: 2535 ספורט

תקציר העבודה:

עבודה זו תתבסס על מקורות כתובים, במטרה להרחיב את מאגר המידע בדבר הסוגיה הנחקרת, להסביר ולתאר אותה, ועל מחקר עצמאי שיעשה באמצעות ראיונות עם חלק מבעלי המניות של קבוצת הפועל קטמון.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!