רמת זיכרון נתפסת בקרב נשים בזמן הריון - ינשוף

רמת זיכרון נתפסת בקרב נשים בזמן הריון

רמת זיכרון נתפסת בקרב נשים בזמן הריון

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית ברפואה
מק"ט: 2483 רפואה

תקציר העבודה:

הריון זו תקופה משמעותית הגוררת תופעות פסיכולוגיות ופיזיולוגיות, אחת התופעות הינה פגיעה בזיכרון, וכן מחקרים מראים כי ישנה לקות קוגניטיבית בזמן ההיריון. מחקר אשר עסק בקוגניציה במהלך ההריון ובשנה הראשונה לאחריו, העביר מבחני יכולת מילולית, חלוקת קשב ומיקוד קשב בארבע תקופות שונות- טרימסטר שני, טרימסטר שלישי, שישה שבועות לאחר הלידה ושנה לאחר הלידה.במקביל התבקשו הנבדקות להגיש דיווח עצמי ,סובייקטיבי,על ביצועייהן במטלות הקוגנטיביות. הממצאים הראו כי אין הבדל בין נשים הרות לבין נשים שאינן הרות,פרט להבדל ייחיד והוא האופן בו ניתפסת רמת הביצוע בטרימסטר שני בקרב נשים הרות, נשים בשלב זה דיווחו על רמת שביעות נמוכה מביצועיהן למרות שבפועל לא היה קיים הבדל.

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!