תהליך לשוני- גרמטיזציה למילה "סליחה" - ינשוף

תהליך לשוני- גרמטיזציה למילה “סליחה”

תהליך לשוני- גרמטיזציה למילה “סליחה”

תאור העבודה:

עבודה אקדמית בלשון
מק"ט: 2457 שפה וספרות

תקציר העבודה:

בעבודה נבדוק את תהליך הלשוני שעוברת המילה "סליחה" מהעברית המקראית ועד לפרשנותה כיום בעברית המודרנית, שכן עד אז המילה נתפסה בהקשר של פיצוי, וויתור על עונש. תוכן עניינים מבוא_________________________ עמ' 3 פרק 1 השפה העברית מאז ועד היום____________ עמ' 4-5 פרק 2 מהי סליחה__________________ עמ' 6 פרק 3 סליחה בתרבויות שונות בעולם___________ עמ' 7 פרק 4 סליחה מתקופת המקרא ועד היום__________ עמ' 8-9 פרק 5 פרדוקס הסליחה____________ עמ' 10 פרק 6 סיכום______________________ עמ' 11 בביבליוגרפיה_____________________ עמ' 12-13

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!