תמורות בגיור אורתודוקסי בארץ ובעולם - ינשוף

תמורות בגיור אורתודוקסי בארץ ובעולם

תמורות בגיור אורתודוקסי בארץ ובעולם

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בדת וחברה
מק"ט: 2485 דת וחברה

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו תבחן את סוגיית הגיור כהלכה המקובל בישראל. שאלת המחקר: מהם השינויים המרכזיים שחלו בתהליך ההכרה של מדינת ישראל בגיור שאינו אורתודוכסי בארץ ובחו"ל, ומהי תמונת המצב כיום? תוכן עניינים מבוא _____________________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – גיור כהלכה __________________________________________ עמ' 5-10 פרק 2 – סוגי גיור בישראל ובחו"ל ________________________________ עמ' 11-16 פרק 3 – התייחסות הפסיקה והחקיקה _____________________________ עמ' 17-21 סיכום ומסקנות _____________________________________________ עמ' 22-24 ביבליוגרפיה ________________________________________________ עמ' 25-28

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!