תמיכת יהודי ארצות-הברית ביישוב בארץ-ישראל בשנים 1949-1947 - ינשוף

תמיכת יהודי ארצות-הברית ביישוב בארץ-ישראל בשנים 1949-1947

תמיכת יהודי ארצות-הברית ביישוב בארץ-ישראל בשנים 1949-1947

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בארץ ישראל
מק"ט: 2486 ארץ ישראל

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו לחקור את הסיוע שהגישו יהודי ארצות-הברית ליהודי ארץ-ישראל בתקופת מלחמת העצמאות בין השנים 1947-1949. העבודה שמה דגש על פעילותם של ארגונים יהודיים ארצות-הברית שמצאה ביטוי בגיוס כספים, הפעלת לחץ פוליטי על הממשל האמריקני. תוכן עניינים: מבוא __________________________________________________________ עמ' 3-4 פרק 1 – רקע היסטורי ______________________________________________ עמ' 5-10 פרק 2 – המעבר משלב הצהרתי לשלב ביצועי _____________________________ עמ' 11-14 פרק 3 – תרומת סיוע יהודי ארה"ב לישראל ______________________________ עמ' 15-18 דיון __________________________________________________________ עמ' 19-21 סיכום ומסקנות _________________________________________________ עמ' 22-23 ביבליוגרפיה ____________________________________________________ עמ' 24-26

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!