תפיסת הגמול במקרא - בין אליהו לאלישע - ינשוף

תפיסת הגמול במקרא – בין אליהו לאלישע

תפיסת הגמול במקרא – בין אליהו לאלישע

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בדת וחברה
מק"ט: 2512 דת וחברה

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בהשוואה בין סיפורי אליהו לאלישע בנושא הגמול ותבחן איך הוא בא לידי ביטוי בסיפורים, תוך השוואה בין סיפורי אליהו לבין סיפורי אלישע. תוכן עניינים מבוא: עמ' 3 1. מהי נבואה ומהו תפקידו של הנביא: עמ' 5 2. אליהו וסוגיית הגמול: עמ' 11 3. אלישע וסוגיית הגמול: עמ' 18 4. האנלוגיה בין אליהו לאלישע: עמ' 22 סיכום ודיון: עמ' 28 רשימת מקורות: עמ' 30

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!