אחריות תאגידית ונשים ערביות לאחר האביב הערבי - ינשוף

אחריות תאגידית ונשים ערביות לאחר האביב הערבי

אחריות תאגידית ונשים ערביות לאחר האביב הערבי

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

במחקר המוצע אבקש לחקור את האחריות החברתית התאגידית כלפי נשים ערביות צעירות, וכיצד מוצרים ופרסום נושאים השפעה בפועל על נשים ומעמדן בחברה הערבית והמוסלמית. באופן ספציפי, אבחן כיצד מוצרי צריכה ושיווק של חברה ופרסום שנועדו לנשים ערביות נתפסים, בעקבות האביב הערבי וכמו כן כיצד הדמוקרטיזציה והליברליזציה בעולם הערבי שבאים לידי ביטוי בפרסום משפיעים על אותן נשים ערביות. הקדמה רקע תיאורטי 1. תקשורת, פרסומות ותהליך הרכישה לנשים 1.1. מהו מסגור תקשורתי 1.2. מטרתו של הפרסום 1.3 הגורמים המשפיעים על תגובת הצרכן לפרסומת 1.4. נשים בפרסומות 2. אחריות תאגידית בפרסום 3. האביב הערבי – הנשים רוצות לפרוץ את הגבולות דיון והמלצות רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!