ארגון השחרור הפלסטיני( אש"פ ) - ינשוף

ארגון השחרור הפלסטיני( אש”פ )

ארגון השחרור הפלסטיני( אש”פ )

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

תנועת הפת"ח הינה תולדה של האירוע המכונן ביותר בתולדות העם הפלסטיני במאה ה-20, האסון והנכבה שפקדו את העם הפלסטיני במהלך ובעקבות המלחמה ב-1948. המחשבה הפלסטינית הייחודית לאחר מלחמת 1948 נהייתה מאד מחודדת. ההרס, ההתמוטטות המוסדית, ויחסי התלות של הפלסטינים בזירה הבין-ערבית, הביאו לקיפאון מחשבתי ופוליטי כאחד. הפת"ח הציגה את סיבת הקמתה ביציאה מהטראומה הקולקטיבית הזו, חרף העובדה שהעניין הפלסטיני בכללותו היה מופקד בידי מדינות ערב, והטיפול בו היה כפוף לשיקולים הלאומיים של מדינות אלה. ארגון הפת"ח הציג את עצמו כבעל מאפיינים משיחיים-לאומיים-פלסטיניים, שהתממש בתקופת השפל העמוק ביותר בו נמצאו הפלסטינים, כאשר עמדו על סף מחיקת זהותם הלאומית. הארגון קם בסוף שנות ה-50 והקמתו לא עוררה אחריה גלים של תשומת לב מיוחדת. הוא היווה עוד ארגון מתוך שורה של ארגונים שנוסדו באותה תקופה בעקבות ההתעוררות הלאומית שחלה במערכת הפלסטינית. ארגונים אשר קראו לשחרור פלסטין באמצעות מאבק מזוין. לנגד עיניהם של הלאומנים הפלסטינים, עמד המאבק לשחרור לאומי שהתנהל באלג'יריה מאז 1954, והוא היווה רקע ומקור חיקוי לאותה התעוררות פלסטינית, ו"הציב בפני הפלסטינים מופת ערבי של הקרבה והושעה עצמית". ארגון אש"ף - רקע היסטורי מטרות הארגון המבנה הארגוני של אש"ף רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!