איסור על פעילות התנועה האיסלאמית - הפלג הצפוני בישראל - ינשוף

איסור על פעילות התנועה האיסלאמית – הפלג הצפוני בישראל

איסור על פעילות התנועה האיסלאמית – הפלג הצפוני בישראל

תאור העבודה:

עבודה אקדמית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את האם נכון לאסור את פעילותה של התנועה האסלאמית – הפלג הצפוני בראשות ראאד סלאח בישראל. בעבודה אבחן את פעילותה החתרנית של התנועה אל מול תרומתה של התנועה האסלאמית לחברה הערבית בישראל. דה טוקוויל ראה באיגודים הוולונטריים את המסד לדמוקרטיה. לדבריו, חברות באיגודים וולונטריים חיונית לפיתוח דפוסי התנהגות ועמדות דמוקרטיות ובכללן "ציות לחוק", רצון לעבוד, שליטה עצמית חיונית למניעת אלימות וביטויים של אי כבוד ובמקומם נטיות כמו סובלנות, הרגלי שיתוף פעולה, ואם לא תכונות אזרחיות מלאות, לפחות דאגה מסוימת לרווחת הכלל . מוסטפא מציין כי פעילותה ותפקידה של התנועה האסלאמית בישראל היא בעיקר גיוס סולידריות של המוסלמים הערבים אזרחיי ישראל למען אל-אקצא, ירושלים וגם למען תמיכה ועזרה לעם הפלסטיני שהוא נמצא לדבריו תחת הכיבוש הישראלי. עוד הוא מוסיף כי התנועה האסלאמית בישראל העלתה לסדר היום את הפערים החברתיים, החינוכיים והכלכליים בין הערבים המוסלמים ליהודים ואת העובדה שהאוכלוסייה הערבית בישראל סובלת מאפליה בכל ההיבטים הנוגעים לחיי היום בארץ . מבוא 1. תמונת מצב של הערבים במדינת ישראל 2. התנועה האסלאמית בישראל 3. דיון וסיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!