אירועי אוקטובר 2000 - האם מרי אזרחי על פי רולס - ינשוף

אירועי אוקטובר 2000 – האם מרי אזרחי על פי רולס

אירועי אוקטובר 2000 – האם מרי אזרחי על פי רולס

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

העבודה תבחן את שאלת המחקר הבאה – האם אירועי אוקטובר 2000, המהומות שהתרחשו במגזר הערבי שבתחומי המדינה, הינם מרי אזרחי על פי רולס, ומהו הנזק שנגרם לאזרחים הערביים ולמדינת ישראל. אבחן זאת באמצעות שלושת התנאים של רולס: התנאי האחד - המרי יהיה בגדר אמצעי אחרון. כלומר לאחר שכל האמצעים החוקיים נכשלו. התנאי השני- מי שנוקט במרי בירר קודם לכן שלא תיווצר אנדרלמוסיה. והאם תיאם אם קבוצות נוספות כיצד יכול מרי אזרחי לגרום לאנדרלמוסיה? התשובה: אם כמה קבוצות נוקטות בעת ובעונה אחת במרי אזרחי, המערכת עלולה לקרוס, וכאמור המטרה לא לקעקע את השלטון אלא לתקנו. התנאי השלישי- המרי יתבצע רק כשהעוול (לדעת מפעיל האקט) הוא עוול חמור. כלומר פגיעה רצינית בעקרונות הצדק. מהומות אלו פרצו באחת בסמיכות לפרוץ האינתיפאדה השנייה. במהלך האירועים נהרגו מבין המפגינים 13 ערבים אזרחי ישראל ופלסטיני שאינו אזרח ישראלי וכן יהודי ישראלי אחד שנהרג מזריקת אבנים. האירועים החלו בהפגנות הזדהות המוניות שערכו ערביי ישראל עם ערביי השטחים לאחר פרוץ האינתיפאדה. ההפגנות הובילו לחסימת כבישים, והדרדרו במהירות לעימותים בין המתפרעים לכוחות המשטרה ועוברי אורח .משטרת ישראל ומשמר הגבול הגיבו בירי של קליעי גומי, ובמקרים מסוימים גם ירי אש חיה לעבר המתפרעים. עד אשר שככו כעבור שבוע, האירועים הידרדרו להצתות ומהומות בערים וכפרים ערבים ומעורבים ברחבי הארץ, ובמקרים רבים נרשמו התנגשויות אלימות בין כוחות המשטרה והערבים ובין ערבים ויהודים. מבוא:פרק ראשון - עקרונות מרי אזרחי על פי רולס פרק שני - מהומות אוקטובר 2000 - רקע וסיבות פרק שלישי - מסקנות ועדת אור - גורמים ואשמים פרק רביעי - מהומות אוקטובר 2000 ומרי אזרחי על פי רולס סיכום רשימת מקורות

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!