אי צדק סביבתי לערבים בישראל - ינשוף

אי צדק סביבתי לערבים בישראל

אי צדק סביבתי לערבים בישראל

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית באיכות הסביבה
מק"ט: 2405 כללי

תקציר העבודה:

עבודה זו תבחן את שאלת המחקר הבאה: האם קיימת אפליה סביבתית ואי צדק סביבתי כלפי ערביי ישראל והאם אפליה זו הינה חלק מהאפליה הרוחבית כלפיי ערביי-ישראל? בעבודה זו נציג את המצב הקיים בישראל, סיבות ודרכי הטיפול בסוגיה זו. האוכלוסייה הערבית בישראל נפגעת מאי-צדק סביבתי, כך עולה מהנתונים. דוגמה לכך, העלייה בנפגעי הסרטן אשר נגרם מהזיהום הסביבתי סביב אזורי מחיה של הערבים. בין השנים 1987-1997 עלתה התחלואה הכוללת במחלות סרטן ב-19% בקרב היהודים וב-65% בקרב הערבים. נתון אשר מעלה תמונה של מצב בריאותי ירוד מאוד שפוגע בעיקר באוכלוסיה הערבית בישראל באופן קיצוני. מאבקם של תושבי תמרה ואעבלין, הזועקים על הפגיעה לבריאותם, כנגד הקמת משרפת פסולת שמתוכננת להיבנות על ידם ולא על ידי ישובים יהודיים עשירים על ידם. מתעוררת השאלה - מדוע הם אמורים לסבול מנזק בריאותי זה ולא מרחיקים את המקום הזה לאזור נייטרלי. מבוא: פרק ראשון: הגדרת המושג צדק סביבתי פרק שני: מאפייניה של ישראל ואי צדק חברתי כלפי ערבים פרק שלישי: משפט השוואתי- צדק סביבתי פרק רביעי: ערביי ישראל - אי שוויון וקיפוח מתמשך פרק חמישי: סוגיית ערביי הדרום – הבדואים פרק שישי: סוגיית ערביי הצפון - ערביי ישראל סיכום רשימת מקורות:

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!