אלימות כלפי ילדים נכים, תופעה והשלכות - ינשוף

אלימות כלפי ילדים נכים, תופעה והשלכות

אלימות כלפי ילדים נכים, תופעה והשלכות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
מק"ט: 2416 סוציולוגיה

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו תעסוק בתופעת האלימות על כלל סוגיה כלפי ילדים נכים. מחקרים שונים אשר בחנו את תופעת האלימות כלפי ילדים בעלי נכויות מעידים כי ילדים בעלי נכויות נתונים ברמת סיכון גבוהה יותר לחוות אירועי התעללות והזנחה, לעומת ילדים ללא נכויות. יתרה מכך, האלימות אותה יחוו ילדים בעלי נכויות יכללו מספר סוגי אלימות: מינית, רגשית, פיזית, והזנחה כללית. תקציר מבוא פרק 1 – היקף תופעת האלימות בארץ ובעולם פרק 2 – גורמי סיכון חברתיים – סביבתיים פרק 3 – מודלים תיאורטיים להתפתחות התופעה פרק 4 – השלכות פיזיולוגיות – נפשיות על הקורבן דיון סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!