אלי כהן - דרכי ההנצחה שלו ברמת הגולן - ינשוף

אלי כהן – דרכי ההנצחה שלו ברמת הגולן

אלי כהן – דרכי ההנצחה שלו ברמת הגולן

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית במדעי המדינה ויחבל

תקציר העבודה:

אלי כהן היה יותר ממרגל, הוא הצליח במשימה שניתנה לו יותר מכפי שאפשר היה לצפות . הוא פשוט חדר למוקדי הכוח הסורים ולממשל עצמו. הוא היה חבר של הנשיא, ושל המקורבים למפלגת הבעאת. בתחילה הוא רכש את אמונם ומבחינתם בגד בהם. לכן המעשה שעשה היה אמיץ יותר. אלי כהן נתפס נשפט ונתלה .בעבודה זו אתמקד בסיפורו של אלי כהן ובהנצחה שלו . 1. מבוא 2. מיהו אלי כהן? 2.1 אלי כהן בישראל 2.1.1 אלי כהן מגויס למודיעין 2.1.2 אלי כהן רוכש זהות חדשה 2.1.3 אופיו של אלי כהן 2.2 אלי בארגנטינה ובסוריה 2.3 תפיסתו של אלי כהן 2.3.1 הגישות השונות לסיבה בגינה נתפס כהן 2.3.2 משפטו של אלי כהן 2.3.3 ההשלכות של תפיסתו של אלי כהן על היהודים בסוריה 2.3.4 תגובת המשפחה לתלייתו של אלי 3. דרכי ההנצחה של אלי כהן ברמת הגולן 3.1 הנצחה של אלי כהן בערים 3.2 שביל אלי כהן סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!