אפליה בקידום נשים לעמדות בכירות - ינשוף

אפליה בקידום נשים לעמדות בכירות

אפליה בקידום נשים לעמדות בכירות

תאור העבודה:

עבודה סמינריונית  בחברה ועבודה
מק"ט: 2429 חברה ועבודה

תקציר העבודה:

בעבודתי זו, אתמקד בסוגיית האפליה בקידום נשים לעמדות בכירות, ואבדוק את שאלת המחקר: מהם החסמים המונעים מנשים להגיע לעמדות בכירות, ומהם הגורמים להם? כמו כן, אפרט על התפתחות המושג שוויון, אציג נתונים לגבי השתתפות נשים בשוק העבודה בישראל, את אופן האפליה, החסמים העומדים בפני נשים ואת דרכי הפעולה לביטולם. אסקור את תפקיד המשפט בשוויון הזדמנויות בעבודה ואת דרכי האכיפה, את החקיקה ותרומתה בעיצוב השוויון ואת עצם היותה גורם המגביל את השוויון, ואציין כמה דוגמאות להמחשת אי השוויון בארץ. בנוסף, אבדוק את דרכי התמודדות השלטון עם אפליית נשים בעבודה, וכיצד הממשלה, במקביל לפעילותה למען קידום השוויון, יוצרת בו זמנית גם אי שוויון. לבסוף אפרט את פעילותם של הגופים הוולונטריים שפועלים לקידום נשים בארץ ואסכם בכמה הצעות לקידום השוויון. מבוא פרק 1 - התפתחות המושג שוויון הזדמנויות בעבודה פרק 2 - נתונים לגבי השתתפות נשים בשוק העבודה בישראל פרק 3 - אופן האפליה בעבודת נשים: שיעור השתתפות בכוח אדם, גובה השכר, המעמד במקום העבודה ואופי העבודה פרק 4 - החסמים המונעים מנשים להגיע לעמדות בכירות במקומות עבודה פרק 5 - דרכי פעולה לביטול החסמים המונעים מנשים להגיע לעמדות בכירות במקומות עבודה פרק 6 - תפקיד המשפט בשוויון הזדמנויות בעבודה פרק 7 - חקיקה למען שוויון תעסוקתי  פרק - 8 חקיקה להעדפה מתקנת פרק 9 - החקיקה כגורם המגביל את שוויון האישה וקידומה במסגרת שוק העבודה פרק 10 - חקיקה אל מול מציאות בשטח - המחשת אי השוויון  פרק 11 - מדיניות הממשלה כיוצרת אי שוויון מגדרי בכוח העבודה פרק 12 - דרכי התמודדות השלטון עם אפליית נשים פרק 13 - אכיפת חוקי העבודה על ידי הרשויות פרק 14 - ארגונים וולנטריים הפועלים לקידום נשים פרק 15 - האם אחוז הנשים המנהלות יגדל עם הזמן? האם הזמן פועל לטובת הנשים? סיכום ביבליוגרפיה

עבודות קשורות

ניתן גם לקנות עבודה מוכנה ממאגר
העבודות האקדמיות שלנו!
ניתן גם להזמין כתיבת עבודה
אקדמית במיוחד עבורכם!